• 1.Algemeen:
 1. Deelnemers aan trainingen zijn gebonden aan, en gaan automatisch akkoord met het huisregelement, hieronder verder beschreven.
 2. Het huisregelement kan ten allentijden worden opgevraagd en is voor iedereen vrij ter inzage. Indien er veranderingen optreden worden de leden hiervan op de hoogte gebracht.
 3. Trainingen zijn op volgende momenten
  1. Groep 1: 8-12(6e leerjaar) jaar: 17.00-17.50
  2. Groep 2: 12 (1ste middelbaar) jaar en ouder: 17.50- 19.00 Groep 2 kan en wordt aangeraden om vanaf 17.45 aanwezig te zijn en hun materiaal (handschoenen en scheenbeschermers) reeds aan te doen zodat training om 17.50 kan aanvangen.
  3. Er wordt een grijze zone voorzien bij 12 jarigen. Kinderen in deze leeftijd zone kunnen afhankelijk van lichamelijke en geestelijke maturiteit ingedeeld worden in groep 1 of groep 2 in overleg met de lesgever, persoon/kind in kwestie, en eventuele ouder of voogd.
  4. Standaard worden 2 gratis proeftrainingen voorzien. Sporadisch worden promotieacties voorzien met onder andere extra proeftrainingen.
  5. Trainingen op alle boven vernoemde momenten zijn verzekerd. Trainingen buiten deze momenten niet. De lesgevers kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen buiten deze trainingsmomenten.
 4. De algemene regelgeving van de Fitfabriek zijn van kracht.
 5. Tarieven:
  1. Tarieven zijn voor beide groepen gelijklopend.
   1. 9 euro per training
   2. 80 euro per tienbeurtenkaart.
 • Leden ingeschreven bij Ex Cineribus Grimbergen – school voor historisch schermen en middeleeuws zwaardvechten geld een apart tarief: 65 euro per 10 beurtenkaart. Meer informatie over de trainingen historisch schermen en middeleeuws zwaardvechten zijn terug te vinden op www.ExCineribusGrimbergen.be

  • 2.Inschrijving
 1. Na 2 proeftrainingen kan het proeflid zich officieel inschrijven na goedkeuring van trainers en organisatie.
 2. Een officiële inschrijving is noodzakelijk om de cursus te kunnen volgen. De link voor de online inschrijving wordt via de inschrijvings-email samen met de huisregels.
 3. Een lijst met verplicht en aangeraden materiaal wordt eveneens in deze mail verzonden (enkel groep 2). Zonder het verplichtte materiaal kan er niet deelgenomen worden aan trainingen. Er wordt een aanschaffingsperiode van 4 weken voorzien, maar hoe sneller hoe beter.
  1. Verplicht materiaal: MMA handschoenen + scheen-voet bescherming, zie lijst verplichte materialen.
 

 • 3.Betreffende de cursus en algemene trainingsinhoud.
 1. Dit is een basiscursus met basistechnieken zelfverdediging en martiale technieken en moet ook in die context bekeken blijven worden.
 2. Tijdens de cursus is iedereen verzekerd.
 3. De aangeleerde technieken worden in veilige context en situatie aangeleerd. Buiten deze context kunnen deze technieken schade toebrengen aan derden waartegen ze gebruikt worden. Om die reden raden is het verboden deze technieken te gebruiken buiten de context van de cursussen en trainingsmomenten. Indien dit wel gebeurt kan de toegang tot trainingen ontzegt worden.
 4. De Fitfabriek, Ex Cineribus Grimbergen en Sean Wauters, hieronder vernoemd als De organisatie, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurende ongevallen buiten de uren van de cursus en buiten de cursus context.
 5. Wij zijn geenszins voorstander van zinloos en ongeoorloofd geweld en keuren dit ten allen tijde af.
 6. Er wordt een combinatie gegeven van zogeheten “striking arts” en “grappling arts”.
 7. Technieken hebben zowel een historische context als een hedendaagse context.
 8. Een maximum van 12 ingeschrevenen per groep worden toegelaten. Inschrijvingen en kandidaturen na deze 12 kunnen geweigerd worden.
 9. Trainingsinhoud:
  1. Groep 1: Voor groep 1 wordt een divers programma aangeboden met veilige technieken in een veilige omgeving, gefocust op het speels aangeleerd krijgen en inzicht krijgen in bepaalde vechtsporttechnieken. Het programma kan variëren tussen oefeningen gericht op worstelen, boksen, ruimtelijk inzicht en andere.
  2. Groep 2: In deze groep zijn de trainingstechnieken iets complexer en diepgaander. Het speels karakter veranderd ook naar een iets gedisciplineerder karakter.
   1. 17.45-18.00: opwarming met valtechnieken en ruimtelijke positioneringstechnieken.
   2. 18.00u-18.20: intensief trainingsblok met focus op kracht, uithouding, lenigheid, souplesse et cet. Uitvoeringen gebeuren binnen de mogelijkheden van het individu.
 • 18.20-18.40: rustiger technisch blok met focus op bokstechnieken of worsteltechnieken
 1. 18.40-18.50/19.00: Vrije keuze tussen intensieve solo of partneroefeningen of sparringsgerichte oefeningen.
  Zie § sparring.

 

 • 4.Betreffende de trainingen.
 1. Kom steeds op tijd. Er is maar een beperkte trainingstijd. Tijden zijn terug te vinden op de website of in het huishoudelijk reglement.
 2. Train met een positieve ingesteldheid, enthousiasme en plezier. Probeer de training met volle aandacht en focus te volgen.

 

 

 1. Kledij:
  1. Draag gemakkelijke stevige sportieve kledij. Lichte stof kan beschadigd geraken bij sommige technieken. Te losse kledij van verstrikt geraken. Te nauw aansluitende kledij kan voor bewegingsbeperking zorgen. De Organisatie kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigde kledij.
  2. Trainingen worden gegeven zonder schoeisel. Er worst aangeraden om op blote voeten te trainen. In bepaalde gevallen zijn kousen toegestaan.
  3. Er zijn enkele onderdelen van verplicht en aangeraden beschermmateriaal (enkel voor groep 2): Dit materiaal is terug te vinden in de materiaallijst “”Verplicht en Aan te raden materiaal”. Voor het aanschaffen van verplicht trainingen materiaal wordt een aanschaffingsperiode van 4 weken voorzien na officiële inschrijving.
  4. Geen gevaarlijke of losse voorwerpen
  5. Lange haren ingebonden (in vlecht of staart, niet met haarband)
  6. Geen juwelen dragen,
 2. Algemene gezondheid, veiligheid en hygiëne staan centraal. Voor uw veiligheid en die van uw partner:
  1. Kom nooit ziek trainen
  2. Persoonlijke hygiëne is belangrijk. Kom verzorgd naar training.
  3. Onverantwoord en ondoordacht gedrag tijdens de trainingen wordt niet toegestaan en kunnen na waarschuwingen leiden tot uitsluiting van een, meerdere of alle trainingen.
 3. Algemene tolerantie en verdraagzaamheid zijn een belangrijke steunpilaar. Intolerant gedrag wordt niet geaccepteerd en kan leiden tot uitsluiting van de training.
  1. Tolerantie en verdraagzaamheid voor andere ideeën
  2. Tolerantie en verdraagzaamheid voor de weerbaarheid en de gewenste intensiteit van de partner tijdens oefeningen.
 4. Men dient zorg te dragen voor het te gebruiken materiaal in de training.
 5. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal van persoonlijk materiaal zowel binnen als buiten de trainingsmomenten.
 6. Elke vorm van drugs, prestatie bevorderende, verdovende of andere illegale middelen zijn verboden en kunnen leiden tot uitsluiting van trainingen. Roken op training is niet toegestaan.
 7. Ouders mogen aanwezig zijn op training met een maximum van 3 personen tegelijkertijd. Een groter aantal staat de ruimte simpelweg niet toe. Toeschouwers worden verzocht plaats te nemen op de daarvoor voorziene stoelen. Tijdens de training mogen toeschouwers op geen enkel moment de training storen of onderbreken. Wij beantwoorden wel graag al hun vragen.

 

 

 • 5. Sparring

 

 1. Sparring of vrijvechten is het leren toepassen van de aangeleerde technieken in gecontroleerde of vrije gevechten. Deze worden aangeraden, maar zijn zeker niet verplicht.
 2. Sparringen kunnen enkel doorgaan met het correcte beschermmateriaal, het correct kunnen uitvoeren van technieken en de juiste mindset. Agressieve, en onveilige vechtstijlen worden niet getolereerd en kunnen tot uitsluiting van de sparring, en zelfs de training leiden.
 3. Er kan enkel met iemand gespart worden indien beide partijen elkaars intensiteit, weerbaarheid en waardigheid respecteren.

 

 

 • 6. Extra trainingen en thuistrainingen
 1. Huisoefeningen worden aangeraden ter ondersteuning van eigen ontwikkeling. Train veilig en in veilige context. Trainingen en eigen trainingen buiten de reguliere trainingsmomenten opgesteld in artikel 3 zijn niet verzekerd en vallen buiten de verantwoordelijkheid van de lesgever.
 2. Beperkt u bij eigen trainingen tot de aangeleerde stof in de trainingen. Bij extra vragen of opmerkingen omtrent de inhoud staat/staan de trainer(s) steeds ter uwer beschikking.
 3. Materiaal voor huistrainingen: Er zijn verschillende mogelijkheden om thuis te trainen, schaduwboksen, bokszak training of dummy training. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de trainer.