Lidgeld


Standaard worden 4 gratis trainingen aangeboden. Na deze trainingen worden volgende tarieformulles gehanteerd:

Een jaar omvat ongeveer 37-40 trainingen.


Éénmalige training:    10 €-       10€-/training                   Voor zij die enkel sporadisch eens wensen te komen trainen.


10beurtenkaart:           90€-     9€-/training                       Hiervoor kunt U 10 maal komen en traint u volgens de mogelijkheden van uw

                                                                                                      eigen agenda.  Deze 10beurtenkaart is 2 jaar geldig.


1/4 jaar lidgeld:             90€-       9€-/training                     Indien voor een heel jaar betalen niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid

                                                                                                     om zich in te schrijven voor  een 1/4 jaar. Dit kan van September-November,

                                                                                                     December- Februari, Maart-Mei, Juni tot Augustus


1/2 jaar lidgeld:             150€-      7.5€-/training                  Indien voor een heel jaar betalen niet mogelijk is, bestaat er de mogelijkheid

                                                                                                    om zich in te schrijven voor  een half jaar. Dit kan van September tot Februari

                                                                                                    en Februari tot Augustus


Volledig jaar lidgeld: 260€-     6.5€-/training                  Lidgeld voor een heel seizoensjaar: September tot Augustus.


Studententarieven en Sport Na School:

SportNaSchool is een initiatief om scholieren en jongeren goedkoper te kunnen laten sporten. De "SNS-pas" kan verkegen worden via hun website www.sportnaschool.be. Wij bieden enkele voordelen aan.  Studenten zonder "SNS-pas" genieten ook een korting"


Student met "SNS-pas"                                                                    Student zonder "SNS-pas"

Standaard 6 gratis trainingen                                                        Standaard 4 gratis trainingen

            *1/2 jaar lidgeld:             130€-                                                              *1/2 jaar lidgeld:             140€-

            *Volledig jaar lidgeld:  240€-                                                              *Volledig jaar lidgeld:  250€-