-Huisregelement Ex Cineribus Grimbergen-

 

 1. Wanneer U deelneemt aan de trainingen bent u gebonden aan de Huisregels van Ex Cineribus Grimbergen.
 2. De Huisregels kunnen ten allen tijde opgevraagd worden bij de organisatie.
 3. Het Huisregelement is ten allen tijde van kracht tijdens trainingen of evenementen georganiseerd door Ex Cineribus Grimbergen


Algemeen reglement.

 1. Wees tijdig op de training.
 2. Indien u niet aanwezig kan zijn gelieve te verwittigen
 3. Algemene gezondheid en Hygiëne staan centraal. Kom nooit ziek trainen. Dit is niet veilig voor zowel U als uw medeleden. Verwittig de trainier/instructor wanneer u zich niet goed voelt.
 4. Algemene veiligheid staat centraal: De trainer/Instructor waakt over de veiligheid hiervan. Ex Cineribus is een schermschool die met stalen replica en simulator wapens traint. Hoewel dit veilige wapens zijn blijft voorzichtigheid door de leden geboden. Onvoorzichtigheid of onvoorzichtige gedragingen kunnen leiden tot uitsluiting van de training of lidmaatschap.
 5. Verdraagzaamheid en tolerantie zijn belangrijke steunpilaren van de schermschool. Respecteer en tolereer elkaar. Meningen mogen verschillen, maar respecteer deze van de ander.
 6. Sportwapens worden bij vervoer altijd bedekt. Deze kunnen door omstaanders als dreigend ervaren worden. De politie heeft de macht dergelijke voorwerpen in beslag te nemen.
 7. Het is verboden met onveilig of beschadigde wapens te vechten. Bij twijfel contacteer de instructor.
 8. Leden dragen zorg voor uitgeleend en gebruikt materiaal
 9. Gebruik van aangeleerde technieken buiten trainings- of wedstrijdsetting kan leiden tot uitsluiting.
 10. Ex Cineribus is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en of vermissing van persoonlijke eigendommen van leden voor, tijdens of na de training.
 11. Klachten of onregelmatigheden kunnen gemeld worden bij de organisatie en instructor. Gezamenlijk zullen deze zo snel mogelijk opgelost worden.
 12. Leden zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij KBC. Informatie omtrent de polis kan opgevraagd worden bij de organisatie.
 13. Onverantwoord, onveilig gedrag kan leiden tot uitsluiting van de training of lidmaatschap.
 14. Nieuwe leden hebben recht op 4 gratis trainingen. Na deze 4 trainingen worden deze nieuwe leden uitgenodigd om zicht in te schrijven. Zij ontvangen hieromtrent een email.
 15. Nieuwe leden kunnen gedurende 9 maanden clubmateriaal lenen. Ten laatste op maand 9 vragen wij u om al het eerste stuk (bij voorkeur een schermhelm) aan te hebben geschaft. Tussen maand 9 en 12 vragen wij u om te voorzien zijn van de volgende onderdelen: Helm, Keelbescherming, zwaard, beukelaar en handschoenen.


Corona maatregelen (momenteel niet van toepassing) 

 1. Fasering van veiligheid: momenteel bevinden we ons in fase 4
 2. Kom nooit ziek trainen. Bij twijfel contacteer trainer of instructor om na te gaan wat er gedaan dient te worden.
 3. Indien u in Quarantaine dient te zijn, ongeacht of u ziek of symptomatisch bent, bent u niet toegestaan om trainingen te komen volgen.
 4. Wapens worden bij aanvang van training ontsmet.
 5. Uitlenen van materiaal is niet toegestaan.
 6. Gedragingen die ingaan tegen het gezond verstand van de inperging van de epidemie zijn niet toegelaten. Deelnemers de deze basisregels niet respecteren kunnen en zullen gevraagd worden de training te verlaten.

 

De exitstategie gebeurt in fasen, die mede door de overheid bepaald worden


Fase 0: Volledige opschorting van elke vorm van training


Fase 1: Non-contact training

 1. Contacten tussen leden onderling blijft verboden
 2. een afstand van 1.5-2 meter dient blijven gerespecteerd te worden. 
 3. Er worden enkel solooefeningen gegeven.


Fase 2: Beperkt contact (1)

 1. Zij die wensen met contact te trainen zullen 1 partner worden toegewezen. Zo wordt er een "bubbel" gecreëerd. Er mag enkel met deze persoon met contact gewerkt worden. Wanneer deze persoon niet aanwezig is zal de andere persoon contactloos moeten trainen. Er is geen inmenging of uitwisseling tussen groepen, bubbels of personen. De bubbels en de matchingen werden creëert op basis van verschillende factoren, voornamelijk op basis van leeftijd en praktische haalbaarheid.
 2. Buiten de bubbels blijft 1.5-2m afstand houden de norm.
 3. Wanneer contact echter wel toegestaan is zijn leden dit vrij dit te weigeren. Leden die niet wensen met contact te trainen kunnen contactloos blijven verder trainen krijgen solo oefeningen toegewezen. 
 4. Helmen die worden uitgeleend zullen per persoon gelabeld worden en niet onderling worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat op termijn leden zo snel mogelijk hun eigen helm bezitten/aanschaffen voor hygiënische redenen. Contact training (wanneer toegestaan door de overheid) wordt enkel toegestaan door de organisatie (Ex Cineribus Grimbergen) wanneer er op korte termijn een helm aangeschaft wordt. Info omtrent de aanschaf hiervan kan bij de organisatie verkregen worden.


Fase 3 Beperkt contact (2)

 1. Zij die wensen met contact te trainen zullen meerdere partners worden toegewezen. Zo wordt er een "bubbel" gecreëerd.
 2. Buiten de bubbels blijft 1.5-2m afstand houden de norm.
 3. Wanneer contact echter wel toegestaan is zijn leden dit vrij dit te weigeren.
 4. Helmen die worden uitgeleend zullen in de eerste fase per persoon gelabeld worden en niet onderling worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat op termijn leden zo snel mogelijk hun eigen helm bezitten/aanschaffen voor hygiënische redenen. Contact training (wanneer toegestaan door de overheid) wordt enkel toegestaan door de organisatie (Ex Cineribus Grimbergen) wanneer er op korte termijn een helm aangeschaft wordt. Info omtrent de aanschaf hiervan kan bij de organisatie verkregen worden
 5. Vrijvechten tussen leden is toegestaan


Fase 4: volledig contact

 1. Zij die met contact wensen te trainen zijn vrij dit te doen. Er worden geen beperkingen op het aantal contacten gelegd.
 2. Wanneer contact echter wel toegestaan is zijn leden dit vrij dit te weigeren.
 3. Vrijvechten tussen leden is toegestaan.
 4. Helmen die worden uitgeleend zullen in de eerste fase per persoon gelabeld worden en niet onderling worden uitgewisseld. Het is de bedoeling dat op termijn leden zo snel mogelijk hun eigen helm bezitten/aanschaffen voor hygiënische redenen. Contact training (wanneer toegestaan door de overheid) wordt enkel toegestaan door de organisatie (Ex Cineribus Grimbergen) wanneer er op korte termijn een helm aangeschaft wordt. Info omtrent de aanschaf hiervan kan bij de organisatie verkregen worden