- Ex Cineribus Resugram -

Vanuit de assen zal ik herrijzen

Wat is Ex Cineribus

Ex Cineribus is een school voor Historische krijgskunten, Historisch schermen en middeleeuws zwaardvechten uitgebaat door Sean Wauters. Het biedt naast reguliere trainingen ook workshops en initiaties aan. Ex Cineribus is een combinatie van oud en nieuw. Oude middeleeuwse schermtechnieken met moderne kennis. Het curriculum omvat schermen met het eenhandig zwaard, met en zonder schild aangevuld met worsteltechnieken.


In principe zijn leden  welkom vanaf 14 jaar en dit voor de fysieke mogelijkheden. Ervaring in het verleden heeft geleerd dat dit de gemakkelijkste leeftijd is om te starten. Echter zijn  -14 jarigen kunnen eens komen kijken en in functie van de mogelijkheden deelnemen.

 
Het schermen hoeft ook de oudere generaties niet af te schrikken. Net zoals bij andere krijgskunsten heeft middeleeuws schermen ook een zachtere variant, zonder impact, die perfect is om het lichaam en de geest fit en gezond te houden op latere leeftijd.


Vanuit de assen van deze verloren kunst en sport probeert Ex Cineribus de draad weer op te pikken vanuit een van de hoogtepunten van de krijgskunst, de middeleeuwen.

Wat is een krijgskunst

Door de eeuwen heen heeft de mens de nood gehad zich te verdedigen tegen vijandigheden. Het begon allemaal toen de vroege voorouder van de mens nog rondliep op vier poten. Toen werden geschillen nog uitgeklaard met de blote vuist. Geleidelijk aan is deze voorouder werktuigen beginnen gebruiken om het dagelijks leven gemakkelijker te maken en kon hij zich dus ook verdedigen met behulp van een simpele stok. Dit bleek uiteraard veel effectiever. Op deze stok werd een benen of stenen punt gezet en de speer deed zijn introductie. Toen veel later de smeedkunst ontstond werd er op deze stok een metalen punt gezet, wat nog effectiever bleek. Het heft werd kleiner gemaakt, het blad groter en het zwaard werd uiteindelijk geboren. Door de eeuwen heen heeft dit zwaard vele vormen en maten gekend. De continue samenlopende evolutie van wapens en beschermmateriaal hiertegen zorgde voor een ware wedstrijd met levens belangrijke uitkomsten. Het zwaard evolueerde verder. Het werd langer, smaller of juist korter en breder naargelang lokale of internationale ontwikkelingen. Het is pas enige tijd na de uitvinding van het buskruit en het verbod op duelleren dat schermen met het zwaard in de ongebruik geraakte en bijna uitstierf. Uiteindelijk ontwikkelde zich hier verder het gekende modern schermen. Ex Cineribus neemt enkele stappen terug in deze lijn en neemt de draad weer op waar het voor een deel verloren is gegaan. Ex Cinerubus Resugram. Vanuit de assen probeert Ex Cineribus van deze vergeten krijgskunst opnieuw te laten herrijzen.


Bronnen: 


Codex  HS 3227a

Codex  44A8

Codex I 643

Codex  CGM 582

R.A. MS. I33

MS. Chart 555

MS. KK. 5126

Wat doet Ex Cineribus

Ex  Cineribus doet aan zwaardvechten zoals het gedaan werd in de middeleeuwen in een moderne setting. Zwaarden en zwaardvechten was alloomtegenwoordig in het middeleeuws maatschappelijk leven.  Hoewel wetgeving hier strikte regelgevingen rond hadden werden gewone burgers  aangemoedigd één of meerdere zwaarden te bezitten om zich in tijden van oorlog te kunnen verdedigen. 


Het zijn deze technieken die Ex Cineribus bestudeerd en doceert.zwaardvechten
Leer zwaardvechten
Historisch schermen
zwaardvechten Belgie

Naamgeving

Ex Cineribus (vanuit de assen) is een verwijzing naar de Latijnse slagzin: Ex Cineribus Resurgam (Vanuit de assen zal ik herrijzen). Ex Cineribus doceert technieken die zeer doeltreffend en effectief bleken te zijn in de middeleeuwen en de vroege renaissance. Door de verandering en evolutie van militaria is het eenhandig middeleeuws zwaard uiteindelijk in de vergetelheid geraakt. Hoewel er enkele neergeschreven manuscripten bestaan is vermoedelijk veel informatie verloren gegaan in de geschiedenis. Denk aan de beeldenstormen, de vele grootschalige boekenverbrandingen en talloze verwoestingen van bibliotheken in de geschiedenis. Ex Cineribus probeert om net zoals de Fenix herrijst uit zijn assen om deze verloren gegane krijgskunst terug onder de mensen te brengen dmv. seminaries, stages, workshops, en trainingen. Daarnaast houdt Ex Cineribus zich bezig met het onderzoek van en naar historische manuscripten maar ook modern onderzoek rond letselpreventie en trainingsontwikkeling.